Data mining

Ostatnio pisałam o budowie i zasadach działania data martów, dziś chciałabym skupić się na dziedzinie, zwanej data mining. Jest to nic innego, jak eksploracja, czy też wydobywanie danych. W tym celu wykorzystuje się przystosowane do tego celu narzędzia, dzięki czemu wykrywane są zależności między jedną informacją, a drugą, co oczywiście sprzyja podejmowaniu decyzji. Data mining dąży do odkrywania powtarzalnych zachowań informacji w dużych ich zbiorach, właśnie poprzez wcześniej wspomniane drążenie. Teraz pozostaje tylko pytanie: po co to wszystko i w których obszarach takie narzędzia mogą się przydać? Przede wszystkim w przy wsparciu procesu podejmowania decyzji, przy prognozowaniu, analizie finansowej, ryzyka, czy przy optymalizacji.

Dość już jednak teorii, gdzie w rzeczywistości mogą przydać się te narzędzia? Po pierwsze w systemie CRM, który ma za zadanie wsparcie procesu obsługi klientów, dyskretne przypominanie o terminach płatności i dbanie o jak najlepsze relacje z klientami. Po drugie, przy analizie ruchu na stronach www, wtedy możliwe jest odpowiednie dopasowanie treści strony do danej grupy odbiorców, co z kolei przełoży się na częstotliwość jej odwiedzania. Przy wszelkiego rodzaju badaniach medycznych, gdzie niezbędne jest badanie zależności między danymi w bazach o ogromnych rozmiarach. W organizacjach z sektora publicznego, przy wykrywaniu oszustw podatkowych, a nawet w walce z terroryzmem.

Wśród technik analizy danych, możemy wyróżnić między innymi manipulowanie informacją, a więc konstruowanie danych w oparciu o istniejące już zbiory danych, testowanie hipotez, czy przeglądanie, obserwacja, a nawet wizualizację informacji – pozwala to na wykrycie podejrzanych relacji, czy wyeliminowanie nieścisłości, które mogą powstać w momencie budowania baz danych.

Do najczęściej wykorzystywanych narzędzi data mining należą SPSS Clementine, STATISTICA Data Miner, czy Isoft Alice.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *