Hurtownie danych – etapy budowy

Dziś chciałabym się skupić na zagadnieniu związanym z samym tworzeniem hurtowni danych. Zanim taka powstanie, należy sobie zadać jedno, ważne pytanie – czy hurtownia jest w ogóle potrzebna w moim przedsiębiorstwie? Zwykle jest, więc można by rzec, że połowa sukcesu za nami. Podstawowym krokiem jest określenie zakresu tematycznego hurtowni oraz grupy użytkowników tego rozwiązania – nie ma mowy o utworzeniu systemu, który nie będzie funkcjonalny, bo czynnik ludzki go nie przyjmie. Ważne jest też określenie celu naszej hurtowni, modelu danych i przede wszystkim źródła jej zasilania. Potem pozostanie już tylko plan wdrażania, samo wdrażanie i testowanie produktu.

Jak w przypadku każdego systemu, tak również przy wdrażaniu hurtowni danych, niebywałe znaczenie mają ludzie i ich zaangażowanie i mam na myśli tutaj zarówno pracowników, jak i, a może przede wszystkim kadrę zarządzającą. To właśnie ludzie powinni zdecydować, które obszary powinna objąć hurtownia danych na samym początku – nie da się wdrożyć hurtowni we wszystkich obszarach tematycznych od razu.

Sama budowa hurtowni powinna być przeprowadzona metodą „małych kroczków”, gdyż tylko takie działanie gwarantuje sukces całego przedsięwzięcia. Należy też pamiętać, że hurtownia danych, to wiele warstw, w tym warstwa danych źródłowych, ekstrakcji i konwersji, hurtowni danych i prezentacji i w każdej z nich stosowane są różne narzędzia. Przy budowie hurtowni danych niezbędny jest także projekt jej modelu, przy którego konstruowaniu wyróżnia się tworzenie modelu biznesowego systemu – tutaj pod uwagę bierze się sugestie przyszłych użytkowników, tworzenie modelu logicznego, który jest powiązany z tym pierwszym i pozwala na efektywne wykorzystywanie oraz tworzenie schematu fizycznego hurtowni w bazie danych i jego implementacji.

Udane wdrożenie hurtowni danych powinno przynosić zauważalne zmiany i korzyści już od początku jej funkcjonowania, dzięki czemu wzrosną jej obroty.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *