Hurtownie danych – słowniczek pojęć

Hurtownia danych – jest to odrębna baza danych, która zawiera dane obejmujące wiele sektorów, a dostępne z poziomu jednego, ujednoliconego interfejsu. Znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i zupełnie małych firmach, a jej zadaniem jest poprawienie efektywności pracy i pomoc przy podejmowaniu kluczowych dla firmy decyzji.

Business Inteligence – te systemy wykrywają zależności między danymi, poddając je szczegółowej analizie z różnych punktów widzenia, czerpiąc dane z hurtowni.

Decision Support System (DSS) (Systemy Wspierania Decyzji) – to systemy, które pozwalają na zadawanie pytań bez potrzeby znajomości języka SQL

Executive Information System (EIS) (Systemy Informacji Zarządczej) – podobnie jak DSS pozwalają na zadawanie dynamicznych pytań bez znajomości SQL z tą tylko różnicą, że są one sztywno i z góry określone

On Line Analytical Processing (OLAP) – pozwala na przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych w sposób zoptymalizowany, znajduje zastosowanie w analizach

On Line Transaction Processing (OLTP) – podobnie jak OLAP umożliwia przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych w zoptymalizowany sposób, ma zastosowanie w transakcjach

wielowymiarowe struktury danych – zbiory danych, które pozwalają odzwierciedlić logicznie wielowymiarową przestrzeń

relacyjne struktury danych – struktury, które pozwalają odzwierciedlić, zapisać logicznie powiązania między obiektami. Ich podzbiorem są wielowymiarowe struktury danych, zbudowane przez odpowiednio powiązane relacje

wielowymiarowe bazy danych – te bazy danych obejmują pojęcia wymiaru, miary i hierarchii, w odstępstwie od technicznego zapisu

relacyjne bazy danych – obejmują powiązania/ relacje między tabelami

miara (measure) – obiekt w każdej hurtowni danych, który ma za zadanie rejestrowanie i przechowywanie wartości (najczęściej numerycznych) – ilość sprzedanego towaru, stan w magazynie, ale często też tekstowe – tu komentarze

wymiar (dimension) – to również obiekt w hurtowni danych, który ma za zadanie organizować dane zapisane w miarach w taki sposób, aby możliwa była analiza pod jakimś kątem, np. pod kątem czasu, geografii, produktu

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *