Model relacyjny = Matka hurtowni danych

Mowa będzie o modelu organizacji danyc, opierającym sie na matematycznej teorii mnogości, w szczególności zaś na pojęciu relacji. Na modelu relacyjnym oparta została relacyjna baza danych (w j.ang. Relational Database Management Systems, RDBMS) – tj. baza danych, w której dane są przedstawione pod postaci relacji…

Najprościej rzecz ujmując, mamy do czynienia z danymi, grupowanymi w relacje, reprezentowane przez tablice. Relacje są pewnym zbiorem rekordów o identycznej strukturze wewnętrznie, powiązanych za pomocą związków, zachodzących pomiędzy danymi. Relacje zgrupowane są w tzw. schematy bazy danych.

Relacją może być np. tabela zawierająca dane teleadresowe pracowników, zaś schemat może ujmować wszystkie dane dotyczące firmy. Czyli prowadzone przez nią zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie licencjami, listę udziałowców, informacje o dochodach, przychodach itd. W zebranych wiadomściach łatwo wprowadzać zmiany, modyfikować ustalenia. Jest to jednak dość żmudny proces i obecnie pracuje się nad jego uwspółcześnieniem.

Niemniej, twórcą teorii relacyjnych baz danych jest nieżyjący już Edgar Frank Codd. Postulaty te zostały opublikowane po raz pierwszy w 1970 roku, w pracy A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Dzieło opisywało podstawowe zależności, jakie mogą występować pomiędzy danymi trwałymi oraz wprowadzało główne założenia, dotyczące modelu relacyjnego dla danych – wraz z propozycją formalnych operatorów przeszukiwania danych. W 1972 roku, w pracy pt. Relational Completeness of Data Base Sublanguages Codd uszczegółowił opis modelu oraz przedstawił dwa modele formalne odpytywania (przeszukiwania) danych. Tu właśnie po raz pierwszy pojawiły się terminy algebra relacji oraz rachunek relacyjny. E. Codd udowodnił, iż oba modele są równoważne.

Jednym z kluczowych problemów rozwijającego się modelu relacyjnego było podejście do brakującej informacji (np. do kewstii, jak znaleźć nieznany numer telefonu, jak zapisać brak numeru mieszkania itp.). Początkowo, współpracownicy Codda proponowali kilka specjalnych wartości, które użytkownik mógłby wykorzystać do zaznaczenia takich informacji. Jednak w ostateczności, w 1979 roku, Codd wprowadził do modelu pojedynczą specjalną wartość NULL. Wprowadzenie tej wartości wiązało się – m.in. – z rozszerzeniem logiki dwu-wartościowej operatorów porównania do logiki trój-wartościowej (a więc na każde pytanie o równość można odpowiedzieć „Tak”, „Nie”, „Nie znam”)

Dziś funkcjonuje wiele spojrzeń na model relacyjny. Dwa główne podejścia to podejście formalne – opis modelu poprzez reguły matematyczne można prezentować na wiele różnych sposobów – oraz podejście intuicyjne – czyli spojrzenie na model od strony czysto użytkowej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *